آیا دین با شادی و نشاط مخالف است؟
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شادی برای انسان لازم است ولی باید حدش مراعات شود و حد جواز آن تا جائی است که مانع نیل انسان به اهداف انسانی‌اش نباشد بلکه مددکاری باشد برای رسیدن به اهداف انسانی.
آدرس اینترنتی