آشنایی با شیوه‌های حفظ قرآن کریم
43 بازدید
ناشر: مرکز قرآنی و حدیثی نورالثقلین
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در مورد آشنایی با شیوه‌های حفظ قرآن کریم و شیوه های روانشناختی حفظ قرآن کریم می باشد و عوامل مفید و مؤثر در حفظ قرآن کریم برای حافظان تازه وارد آموزش داده شده است.