تفسیر نموداری در محضر کلام وحی (تفسیر نمونه و تفسیر نور)
37 بازدید
ناشر: مرکز قرآنی و حدیثی نورالثقلین
نقش: تلخیص کننده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
این کتاب به درخواست مرکز قرآنی و حدیثی نورالثقلین و برای اجرای مسابقه تفسیری در محضر کلام وحی ویژه خانواده های محترم جامعة المصطفی تهیه و تنظیم گردیده است. هر جلد شامل یک حزب از قرآن کریم می باشد که به طور مجزا از دو تفسیر نمونه و نور استفاده شده است. و برای اولین بار تفسیر به حالت نموداری و جذاب ارائه شده است.