20 مجلس شامل 20 موضوع سخنرانی
31 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب ویژه تبلیغ می باشد که متشکل از 20 موضوع مهم و به روز می باشد و هر کدام از موضوعات دارای آیه، روایت و داستان می باشد و از تجارب تبلیغی خودم هم در این کتاب بهره برده ام.